Choď na obsah Choď na menu

22. 3. 2008

Názov : Klub slovenských turistov Tuláci Ilava

Sídlo : Farská 84/5, 01901 Ilava

Právna forma : združenie

IČO : 42023548

Registrácia na MV SR : dňa 10.8.2006, č. spisu VVS/1-900/90-28636

Bankové spojenie : VÚB a.s., účet č. 2389298958/0200

 

 

Predseda:        Vladimír Zermegh 0905 446872 mail: zerock@dcnet.sk

Podpredseda:
Jaroslav Štefanec 0905 308061 mail: titania@titania.sk
Martin Pecháček  0907 335468 mail: martin.pechacek@leoni.com

Mail KST Tuláci Ilava: kstilava@zoznam.sk

Administrátor stránky:
Tibor Hanko  mail: hanko@centrum.sk
Adam Václav  mail: mgvaclav@gmail.com