Choď na obsah Choď na menu

Výročná schôdza - Stretnutie s Afrikou v podaní cestovateľa Ivana Bulíka

19. 1. 2015

Dňa 17.1. 2015 sa v DK Klobušice uskutočnila členská schôdza KST Tuláci Ilava

Schôdza prebiehala v duchu nasledujúcich bodov, ku ktorým sa mohol vyjadriť a takisto hlasovať každý riadny člen.

 

Program

  1. Vyhodnotenie roku 2014
  2. Finančný a materiálny stav klubu
  3. Voľba predsedu klubu
  4. Zoznam akcií na rok 2015
  5. Ilavská 25-ka

 

Pripomíname, že zmeny vo vedení, podpredsedov a členov revíznej komisie nenastali žiadne, preto tieto miesta zastupujú naďalej títo členovia klubu a to nasledovne: 

 

Správna rada klubu na obdobie rokov 2015 a 2016:

Vladimír Zermegh (predseda)

Martin Pecháček (podpredseda)

Jaroslav Štefanec (podpredseda)

Gabriela Václavová (hospodár)

Peter Tlaskal (vedúci detí a mládeže)

 

Revízna komisia klubu na obdobie rokov 2015 a 2016:

Matej Hanko (predseda)

Karol Fischer

Tibor Hanko

 

Druhá časť večera sa odvíjala podľa pripravovaného programu. Privítali sme teda cestovateľa a turistu Ivana Bulíka, ktorý nám predstavil jeho potulky po Afrike s názvom Stretnutie s Afrikou. Ivan mal pripravené veľké množstvo fotografií a úsmevných zážitkov. K týmto zážitkom patrili tiež priatelia, ktorých spoznal a ktorí jemu a jeho skupine neraz pomohli prekonávať množstvo prekážok, ktoré počas cestovania a spoznávania Afriky nastali. Neraz sa dostali totiž do častí krajiny bez akejkoľvek možnosti pomoci a tiež medzi ľudí, kde spočiatku neboli veľmi vítaní. Všetko však nakoniec dopadlo vždy v poriadku a s odstupom času aj plnou hlavou spomienok, ktoré nám mohol Ivan v rámci jeho rozpravy predstaviť. Za jeho strávený čas v nie úplne najlepšom zdravotnom stave mu za všetkých zúčastnených veľmi pekne ďakujeme.

 

KST Tuláci Ilava