WC pri campe, plne obsadené, neplatí sa, nesplachuje sa