Choď na obsah Choď na menu

 

Darujte 2 % z dane z príjmu.

 

Milí priatelia, v prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým vám, ktorí ste v minulom roku prispeli 2 % z dane nášmu klubu a tým podporili rozvoj turistiky v regióne Ilava.
Zároveň sa obraciame na všetkých členov, ale aj nečlenov, priaznivcov a sympatizantov turistiky s prosbou, aby podporili našu činnosť aj v tomto roku. Rozhodnite, že 2 % z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, ostanú vo vašom meste a budú venované rozvíjaniu turistiky v Ilave. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc.

Ďakujeme vám.

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby :

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
 2. Vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 3. a) Ak právnická osoba do lehoty na podanie daňového priznania neposkytne dar vo výške minimálne 0,5 % z dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v zákone o dani z príjmov, môže poukázať iba 1,5 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - vyplní v časti IV. kolónku 3.
  b) Ak právnická osoba poskytne dar vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali. Naše údaje sú : názov Klub slovenských turistov Tuláci Ilava, sídlo Farská ul. 84/5, 01901 Ilava, právna forma Občianske združenie, IČO 42023548 (IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava)
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá.

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov :

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 2. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016.
 3. Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Naše údaje sú : názov Klub slovenských turistov Tuláci Ilava, sídlo Farská ul. 84/5, 01901 Ilava, právna forma Občianske združenie, IČO 42023548 (IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava)
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Poznámky:

Do kolónky ROK sa píše 2015
Obidve tlačivá sa podávajú výlučne na daňovom úrade podľa vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

VYHLÁSENIE / pre zamestnancov   ( PDF )

Poučenie na vyplnenie VYHLÁSENIA   ( PDF )

tlacit

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.